Kullanım Sözleşmesi
Ücretsiz Online İngilizce Seviye Testi İçin Tıklayın

Kullanım Sözleşmesi

Aşağıda bulunan "hizmetten yararlanma koşulları" hizmetten yararlanmaya başlanılmadan önce dikkatlice okunmalıdır. Lengedu hizmetinden yararlanılması bu koşulların dikkatlice okunduğu ve aynen kabul edildiği ve bunlara aykırı davranışların sadece kullanıcı için hukuki ve cezai sorumluluklar gerektireceğini anladıklarını kabul anlamına gelir. Eğer herhangi bir kullanıcı bu koşulları kabul etmiyorsa, siteye giriş ve hizmetten yararlanma hakkı bulunmamaktadır.

Lengedu.com sitesi, ticari ve gayri ticari bölümler içeren bir sitedir. Ücretsiz deneme araması herhangi bir ücrete tabi değildir. Ancak aktif olarak hizmetin tamamından yararlanmak için alınması gereken "e-paket(ler)" için belli miktarlarda ücret ödenmesi gerekmektedir. Lengedu fikri haklara saygılıdır. Aynı saygıyı kullanıcılarından da bekler. Hiçbir kullanıcı fikri hakları her ne şekilde olursa olsun ihlal etmek anlamını taşıyacak biçimde Lengedu'dan yararlanamaz. Yine, Lengedu’nun isim hakkı, içeriği, tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman, sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya her ne suretle olursa olsun yayınlanamaz ve kullanılamaz.

Kullanıcı, aşağıda sınırlı olmamak üzere sayılan ve sayılmayıp bu nitelikte olan, kullanıcının Lengedu ile ilgili tüm aktivitelerinden tamamı ile kendisi sorumlu olup bu gibi durumların ortaya çıkması halinde kullanıcının yararlanma hakkı münhasıran Lengedu tarafından durdurulabilir.

HİZMET ŞARTLARI 1. Lengedu herhangi bir sebep ve mazeret (teknik arıza ve aksaklık vs.) bildirmeden hizmeti durdurma veya ara verme hakkına sahip değildir, aksi takdirde hizmet alan kişinin iş bu sözleşmeye itirazı geçerli olacaktır.

2. Hizmet alan kişinin aşağıdaki maddelere uygun hareket etmesi gerekmektedir.

a. Lengedu dil eğitmenlerinin veya çalışanlarının kişisel bilgilerini hizmet alan kişi ile paylaşması yasaktır. Aynı şekilde hizmet alan kişinin de kişisel bilgileri, telefon, sosyal medya hesabı vb. gibi iletişim bilgilerini dil eğitmeni ya da çalışanlar ile paylaşması yasaktır.

b. Lengedu dil eğitmenleri veya çalışanları hizmet alan kişi tarafından herhangi bir baskı, üslup bozukluğu, adap, terbiye ve ahlak kurallarına uygun olmayan yaklaşımlara maruz kalmamalıdır.

c. Lengedu dil eğitmenleri veya çalışanları ile hizmet alan kişi arasındaki konuşmalarda din, politika vb. gibi konuşmaların yapılmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki maddelere uyulmaması durumunda Lengedu iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

3. Hizmet alan kişi herhangi bir sebep ve mazeret bildirmeden üst üste 5 gün eğitim aramalarına katılmadığı takdirde Lengedu vermiş olduğu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir.

4. Lengedu herhangi bir bildirim yapmadan eğitmen değiştirme hakkına sahiptir. Eğitmen rahatsızlığı vb. durumlarda derslere yedek eğitmenler girmektedir. Bu ve benzer durumlarda derslerin ertelenmesi ya da bu derslerin telafisi söz konusu değildir. Bu durumların takibi Lengedu tarafından gerçekleştirilmemektedir.

5. Hizmet alan kişi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren bireysel hizmet bedelini 2 gün içerisinde peşin ödemeyi kabul eder. Bu bedel, takip eden süre sonunda 2 iş günü içerisinde hizmet alan kişi tarafından ödenmediği takdirde Lengedu hizmeti tek taraflı olarak durdurma hakkına sahiptir. Lengedu, öğrencilerine göndereceği fatura ve benzeri belgeleri e-mail teslim etmektedir.

6. Hizmet alan kişi hizmet ve sözleşme süresi boyunca hizmet aldığı iletişim bilgilerini (telefon, e-mail) Lengedu yetkilisine bildirerek değiştirme hakkına sahiptir. Hizmet verilen paketler arasında paket değişikliği ya da süre değişikliği söz konusu değildir. Hizmet alan kişi derslerini 1 kereliğine başka bir kişiye devretme hakkına sahiptir.

7. Hizmet alan kişi eğitim saatinde telefona cevap vermediğinde görüşme süresince 3 defa daha aranır. Eğitmen öğrenciden yanıt alamazsa o günkü ders işlendi olarak kabul edilir ve diğer günlere eklenmez.

8. Öğrenci 2 aylık eğitim süresi içerisinde 10 gün, 4 aylık eğitim süresi içerisinde 20 gün, 6 aylık eğitim süresi içerisinde 30gün, 12 aylık eğitim süresi içerisinde 45 gün ders ertelemesi hakkına sahiptir ve Lengedu belirtilen sayıların üzerinde ders ertelemesi yapacağını taahhüt etmez. 2 ve 4 aylık paketlerde ders dondurma hakkı bulunmamaktadır. Öğrenci 6 ay ve 12 aylık eğitim süreçlerinde 1 kez, en çok 12 aylık olmak koşuluyla ders dondurma hakkına sahiptir. Ders dondurma işlemlerinin 5 ders gününü geçmesi durumunda eğitmen ve ders saati garantisi verilmemektedir. Ayrıca ders dondurma süresinin toplamda 12 ayı aşması durumunda Lengedu öğrencinin derslerini vermeme hakkında sahiptir.

9. Lengedu dersleri 2, 4, 6 ve 12 aylık olarak sunulmaktadır. Belirlenen periyotların bitişi ile bitirilen paket hakları yeni pakete devredilmez. Ayrıca belirlenen periyotların başlangıç ve bitiş tarihleri aynı güne denk getirilir. Örneğin 2 aylık kayıt olup 10 Ocak tarihinde eğitime başlayan öğrenci 10 mart tarihine kadar eğitim alır. Bitiş tarihinin haftasonuna denk gelmesi durumunda bitiş tarihi olarak Cuma günü belirlenir. Lengedu eğitmenlerle ilgili cinsiyet bilgisi hariç herhangi bir şahsi bilgi(ad soyad, yaş, etnik köken, üniversite vb) bu şirketlerle yapılan sözleşmeler gereği hizmet alan kişiler ile paylaşılmamaktadır. Lengedu hizmet aldığı şirketlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu bilgilerden dolayı oluşabilecek ihtilaflardan dolayı Lengedu kesinlikle sorumlu tutulamaz, sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Lengedu eğitim aralığında bulunan resmi tatil, özel günler sebebiyle oluşan tatil durumlarında ders vermeyi, öğrencilere aylık belirli gün sayısı ve kur sayısı taahhüt etmez.

10. Lengedu referans sistemi aşağıdaki maddelerde anlatılan şekli ile gerçekleşmektedir.

a. Lengedu eğitim sisteminde, öğrencilik durumu aktif ya da pasif olan tüm öğrencilerimiz ve henüz kayıt olmamış öğrenci adaylarımız, sisteme yönlendirdikleri ve 2 veya 4 aylık kayıt olup ödeme işlemleri tamamlanmış her öğrenci için %5, 6 veya 12 aylık kayıt olup ödeme işlemini tamamlamış her öğrenci için %10 referans indirimi kazanırlar.

b. Öğrenci ya da öğrenci adayının referansı ile sisteme dahil olan öğrenciler ilk kayıtlarında ve yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere 2 ve 4 aylık paketler için %5, 6 ve 12 aylık paketler için %10 indirim kazanırlar. Sisteme kayıt olan her öğrenci kendisine ait referans numarasını öğrenci ekranlarından görebilmektedir.

c. Verdiği referansları kayıt olan ancak henüz sisteme kayıt olmamış öğrenci adayının yönlendirdiği kişilerin kayıt olmaları durumunda öğrenci adayının kumbarasında indirimleri biriktirilir.

d. Sisteme kayıt olan yeni öğrenci ya da uzatma/yenileme yapan mevcut öğrenci, kendi kayıt(ödeme yapılan) tarihinden itibaren ilk 15 gün içerisinde sisteme kattığı her referans için referansın kayıt olduğu paket tipine göre 2 ve 4 aylık paketlerden %5, 6 ve 12 aylık paketlerden %10 kısmi iade hakkı kazanır. Kayıt(ödeme yapılan) tarihi takip eden 16. günden itibaren kayıt olan her referans için kazanılan indirimler kullanıcının kumbarasında saklanır ve yalnızca uzatma/yenileme paketlerinde indirim olarak kullanılır. Lengedu 16. günden sonra kayıt olan referanslar için kısmi iade gerçekleştirmez ve yapacağını taahhüt etmez.

e. Öğrencilerin ya da öğrenci adaylarının kumbaralarında bulunan referans indirimlerinin yeni paket alımlarında en fazla %75'i kullanılabilir. %75'lik kullanım sonrası sistemde kalan referans indirimleri bir sonraki paket alımına kadar sistemde saklı tutulacaktır.

f. Kumbarada biriken referans indirimleri hiçbir şekilde paraya ve derse çevrilemez, başka bir öğrenciye devredilemez, indirim oranının para şeklinde iadesi talep edilemez ve referans indirimi başlı başına bir kampanya olduğundan, kullanılması durumunda öğrenci diğer kampanyalardan faydalanamaz.

g. Sınırsız dondurma hakkı sadece 6 ay ve 12 aylık eğitim paketlerinde geçerlidir.

11. Referans sistemi 13.10.2022 tarihi itibariyle devreye girmiştir. Bu tarihten önce yönlendirilmiş ve kayıt olmuş öğrencilerle ilgili herhangi bir hak talep edilemez.

12. Lengedu eğitim programında ve kullanım sözleşmesinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.